Pontons met cascokeuring

Kleine koppelbare pontons zijn op grond van hun afmetingen op zichzelf niet certificaatplichtig. Dit verandert als deze koppelpontons onderdeel uitmaken van een configuratie of voorzien worden van een werkinstallatie. Pontons die onderdeel uitmaken van een configuratie dienen in het bezit te zijn van een geldige cascokeuring. Dit is een bouwtechnische en kwaliteitskeuring voor werkvaartuigen en werkschepen. Om de pontons te kunnen identificeren zijn alle pontons van Europontoons voorzien van een uniek serienummer. Onze pontons krijgen een uniek certificaat met de bijbehorende registratienummers.

Een door u zelf, of door ons ingehuurd keuringsbureau kan een stabiliteitberekening voor u uitvoeren: in het verstrekte communautaire certificaat worden alle pontons vermeld die deel uit kunnen maken van de configuratie. Hierdoor bent u flexibel in het samenstellen van de verschillende configuraties. Het certificaat wordt afgegeven na een volledig onderzoek. De geldigheidsduur van het certificaat is zeven jaar (herbruikte pontons) en tien jaar (nieuwe pontons). De pontons worden opgenomen in een algemeen register waar ook de geldigheid van de cascokeuring in opgenomen zal worden.

Pontons met CE-certificering

Het CE keurmerk of CE-markering geeft aan dat onze pontons aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu voldoen. Vooral binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie, Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) worden hier hoge eisen aan gesteld. CE staat dan ook voor Conformité Européene (in overeenstemming met de Europese regelgeving).

Pontons voldoen aan EU-richtlijnen

Onze producten zijn getest door een ‘notified nobody’, dit is een onafhankelijke, door de overheid aangemelde keuringsinstantie. Wij verklaren met het gebruiken van de CE-markering dat onze producten voldoen aan alle essentiële eisen van de toepasselijke EU-richtlijnen betreffende (koppel)pontons. Daarnaast kunnen wij later dit jaar ook voorzien in een Certificaat van Onderzoek voor een samenstelling van pontons met specifieke werkinstallaties (bijvoorbeeld kranen of andere machines).

Neem contact met ons op voor de diverse mogelijkheden!

Op de website van de rijksoverheid kunt u meer lezen over de toepassing van
het CE keurmerk.