• Certificaat van Onderzoek voor samenstelling pontons en kranen is mogelijk!

Met ingang van november 2016 zijn onze pontons CE gecertificeerd en later dit jaar is een Certificaat van Onderzoek ook een optie bij aanschaf van de pontons. Dit certificaat is 10 jaar geldig. Uw bestelde pontons voldoen aan de Europese richtlijnen die voor een CE keurmerk of markering gelden.

CE certificering

Het CE keurmerk of CE-markering geeft aan dat onze pontons aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu voldoen. Vooral binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie, Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) worden hier hoge eisen aan gesteld. CE staat dan ook voor Conformité Européene (in overeenstemming met de Europese regelgeving).

Pontons voldoen aan EU-richtlijnen

Onze producten zijn getest door een ‘notified nobody’, dit is een onafhankelijke, door de overheid aangemelde keuringsinstantie. Wij verklaren met het gebruiken van de CE-markering dat onze producten voldoen aan alle essentiële eisen van de toepasselijke EU-richtlijnen betreffende (koppel)pontons. Daarnaast kunnen wij later dit jaar ook voorzien in een Certificaat van Onderzoek voor een samenstelling van pontons met specifieke werkinstallaties (bijvoorbeeld kranen of andere machines).

Neem contact met ons op voor de diverse mogelijkheden!